Lektorka muzikoterapie

Miroslava Veselá

„Tož teda něco o mně…"

Narodila jsem se ve znamení střelce roku 1974 jako prvorozená ze třech ratolestí mamince Janě a tatínkovi Zdeňkovi. Do školky jsem nechodila, absolvovala jsem pouze povinný jeden rok předškolního vzdělávání, kde jsem si, vzhledem ke své (na svůj věk) přerostlé maličkosti, připadala drobek jako slon v porcelánu. Na základní škole už to bylo o něco lepší, takoví přerostlí jsme byli ve třídě tři – já a mí dva spolužáci. A teď už trošku vážněji…

V letech 1989 – 1993 jsem navštěvovala SEŠ Uh. Hradiště a po maturitě se vrhla do pracovního procesu na MěÚ Uh. Hradiště jako ref. odboru správy majetku města (1993 – 1999), kam jsem se po šestileté „relaxaci“ na mateřské dovolené ještě na rok vrátila. V průběhu roku 2006 jsem se rekvalifikovala na pracovníka v sociálních službách a od února 2007 nastoupila do denního stacionáře pro klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami Diakonie ČCE – střediska Cesta Uh. Hradiště, kde jsem strávila nádherných, a pro mě osobně také převratných a dost zásadních, téměř 10 let.

V této době jsem se také poprvé setkala, v rámci povinného vzdělávání, s Dr. Lubomírem Holzerem a jeho metodou celostní muzikoterapie, která mě nadchla a doslova uchvátila. V letech 2009 – 2010 jsem v rámci celoživotního vzdělávání absolvovala na FF UP v Olomouci třísemestrální kurz Celostní muzikoterapie (CMT) a po krůčkách začala CMT praktikovat, začleňovat do svého bytí a dále se v tomto oboru vzdělávat. V roce 2014 – 2015 následovalo navazující studium Celostní muzikoterapie 2 a Celostní muzikoterapie 3 – sebezkušenostní, osobnostně transformační výcvik a supervize (02/2016 – 04/2017). Po celou výše uvedenou dobu však aplikuji CMT LH především v praxi, a to jak v rámci dlouhodobé spolupráce – ZŠ a MŠ Uh. Hradiště, Šafaříkova; DS Diakonie ČCE – středisko Cesta Uh. Hradiště; DZP Medlovice, MŠ Pod Svahy, DC sv. Ludmily Oblastní Charity Uh. Hradiště, DS pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uh. Brod; ŠD při ZŠ Unesco Uh. Hradiště, tak spolupráce občasné – ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště; ZŠ Veselí n.Moravou, Kollárova – ZŠ praktická a ZŠ speciální; ZŠ a MŠ Jalubí; DS Toník Veselí n. Moravou a další zařízení dle aktuální poptávky.

V loňském roce jsem částečně opustila vody služeb sociálních a od června 2016 vplula do vod školských, coby zaměstnanec DDM Pastelka Uherský Ostroh. Muzikoterapii se však věnuji dále, a to jak v rámci svého nynějšího zaměstnání, tak i jako OSVČ, neboť mě nejen baví, ale také obohacuje a naplňuje.

Nejbližší semináře a kurzy

Individuální lekce jógy s Eliškou Gallovou
Pohybový kurz

Individuální lekce jógy s Eliškou Gallovou

Individuální lekce jógy pro Vás na míru.

pá 16.7.2021 - pá 28.1.2022

Počet volných míst: 3

Přihlásit se!
Cvičení pro ženy s Jarkou / 1
Pohybový kurz

Cvičení pro ženy s Jarkou / 1

17 setkání pro ozdravení těla a radost duše / cvičení s overballem a elasticko gumou / obsazeno

po 13.9.2021 17:00 - po 31.1.2022 18:00

Hatha jóga s Hankou a Petrou
Pohybový kurz

Hatha jóga s Hankou a Petrou

Pohodová jóga vhodná pro všechny! 1

po 13.9.2021 18:15 - po 31.1.2022 19:45