Francouzština pro mírně pokročilé s Gábi

Jazykový kurz o 16 lekcích / začínáme 23. 9. 2019 / přidat se můžete i v průběhu kurzu

termín: po 23.9.2019 16:00 - po 27.1.2020 17:00

zobrazit všechny termíny
  • po 23.9.2019 16:00 - 17:00
  • po 30.9.2019 16:00 - 17:00
  • po 7.10.2019 16:00 - 18:00
  • po 14.10.2019 16:00 - 18:00
  • po 21.10.2019 16:00 - 18:00
  • po 27.1.2020 16:00 - 18:00

počet volných míst: 3

místo konání: Kdeco, Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště

kontakt: klara.popelka@email.cz nebo tel. 777 577 109

cenové varianty
  • 3200 Kč / 16 lekcí

Kurz francouzštiny pro mírně pokročilé, ve kterém si prohloubíme znalosti v tomto krásném jazyce na úroveň, kdy se budete již moci samostatně vyjadřovat a reagovat v širokém spektru situací při cestování, na pracovní cestě, ve škole apod.

V tomto kurzu se budeme věnovat tématům jako je cestování, rodina, budeme mluvit o  každodenním programu, naučíte se detailně popsat jakoukoli osobu nebo se zeptat na cestu. Dozvíte se, jak vyjádřit souhlas či nesouhlas, jak vyslovit přání. Setkáte se již také s několika hovorovými výrazy, čeká nás čas nabitý konverzací, hrami a testíky, to vše v pozitivním prostředí nad šálkem čaje. Pracujeme s učebnicí „Francouzština nejen pro samouky“, ale samozřejmě nejen s ní! ☺

Profil studenta

Student, který se zapisuje do tohoto kurzu by se měl být schopen již poměrně plynule vyjadřovat k tématům, která jsou mu známá. Měl by se umět představit a představit i jinou osobu, podrobněji o sobě hovořit, nebo se dotazovat druhých. Z gramatiky by měl ovládat přítomný čas pravidelných i některých nepravidelných sloves, blízký budoucí čas. Neměl by často chybovat při používání přivlastňovacích zájmen a při shodě podstatného a přídavného jména podle rodu. 

Témata:

Cestování

Každodenní program

Charakteristika osob

Plány do budoucna

Slovní zásoba:

Cestování, orientace na mapě

Rodina

Každodenní aktivity

Hodiny

Výrazy času

Popis osoby a jejího charakteru

Gramatika:

výraz "il y a"

Předložky

Zvratná slovesa

Tvoření otázek

Shoda u minulého času složeného (passé composé)

Stupňování přídavných jmen

Jednoduchý budoucí čas atd.

 

Gabriela Vojáčková

Lektorka francouzštiny

Přihláška

(Ulice č.p., Město, PSČ)

Co se děje

chci víc