Francouzština pro středně pokročilé s Gábi

Jazykový kurz o 17 lekcích / začínáme 24. 9. 2019 / přidat se můžete i v průběhu kurzu

termín: út 24.9.2019 18:00 - út 4.2.2020 19:00

zobrazit všechny termíny
  • út 24.9.2019 18:00 - 19:00
  • út 1.10.2019 18:00 - 19:00
  • út 8.10.2019 18:00 - 19:00
  • út 15.10.2019 18:00 - 19:00
  • út 22.10.2019 18:00 - 19:00
  • út 4.2.2020 18:00 - 19:00

počet volných míst: 4

místo konání: Kdeco, Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště

kontakt: klara.popelka@email.cz nebo tel. 777 577 109

cenové varianty
  • 3300 Kč / 17 lekcí

Kurz francouzštiny pro středně pokročilé, ve kterém budete dále rozvíjet a prohlubovat již získané komunikační a gramatické dovednosti a přitom si rozšiřovat slovní zásobu. 

V tomto kurzu se budeme věnovat i takovým gramatickým lahůdkám, jakými jsou například rozdíly mezi jednotlivými minulými časy nebo používání konjunktivu (subjonctif). Pracovat budeme už i se zástupnými přídavnými jmény. Prostřednictvím aktuálních témat si budete také dále zdokonalovat slovní zásobu a díky zábavným cvičením a hrám se naučíte francouzsky spontánně reagovat v nejrůznějších situacích. To vše v přátelském prostředí nad šálkem čaje. Pracujeme s učebnicí „Francouzština nejen pro samouky“, ale samozřejmě nejen s ní! ☺

Profil studenta: 

Student, který se do tohoto kurzu zapisuje, by měl již dobře ovládat základní gramatiku (passé composé, rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen, budoucí časy, dělivý člen atd.). Měl by být schopen plynule shrnout přečtený text nebo vyjádřit svůj názor na jemu známé téma. Měl by se umět spontánně vyjadřovat v běžných situacích jako je představení sebe i druhých, pozvání na večeři, nákup, atp. a měl by umět reagovat při debatě na jemu známé téma. 

Témata kurzu:

Bydlení ve městě a na vesnici
Život mezi lidmi, dobré vychování, zákazy a příkazy
Doprava 

Slovní zásoba:

Výrazy pro četnost výskytu daného jevu
Vyprávění
Vyjádření radosti nebo zlosti
Vyjádření nespokojenosti
Výrazy povinnosti nebo zákazu

Gramatika:

Složený předminulý čas (plus-que-parfait)
Kombinované používání minulých časů
Současné užívání osobních zájmen přímého a nepřímého předmětu
Časová souslednost
Konjunktiv (subjonctif)
Zájmena le, en, y
Vztažné zájmeno dont

Gabriela Vojáčková

Lektorka francouzštiny

Přihláška

(Ulice č.p., Město, PSČ)