Francouzština pro mírně pokročilé s Gábi

Jazykový kurz o 16 lekcích / začínáme 23. 9. 2019 / přidat se můžete i v průběhu kurzu

termín: po 23.9.2019 16:00 - po 27.1.2020 17:00

zobrazit všechny termíny
  • po 23.9.2019 16:00 - 17:00
  • po 30.9.2019 16:00 - 17:00
  • po 7.10.2019 16:00 - 18:00
  • po 14.10.2019 16:00 - 18:00
  • po 21.10.2019 16:00 - 18:00
  • po 27.1.2020 16:00 - 18:00

počet volných míst: 3

místo konání: Kdeco, Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště

kontakt: klara.popelka@email.cz nebo tel. 777 577 109

cenové varianty
  • 3200 Kč / 16 lekcí

Kurz francouzštiny pro mírně pokročilé, ve kterém si prohloubíme znalosti v tomto krásném jazyce na úroveň, kdy se budete již moci samostatně vyjadřovat a reagovat v širokém spektru situací při cestování, na pracovní cestě, ve škole apod.

V tomto kurzu se budeme věnovat tématům jako je cestování, rodina, budeme mluvit o  každodenním programu, naučíte se detailně popsat jakoukoli osobu nebo se zeptat na cestu. Dozvíte se, jak vyjádřit souhlas či nesouhlas, jak vyslovit přání. Setkáte se již také s několika hovorovými výrazy, čeká nás čas nabitý konverzací, hrami a testíky, to vše v pozitivním prostředí nad šálkem čaje. Pracujeme s učebnicí „Francouzština nejen pro samouky“, ale samozřejmě nejen s ní! ☺

Profil studenta

Student, který se zapisuje do tohoto kurzu by se měl být schopen již poměrně plynule vyjadřovat k tématům, která jsou mu známá. Měl by se umět představit a představit i jinou osobu, podrobněji o sobě hovořit, nebo se dotazovat druhých. Z gramatiky by měl ovládat přítomný čas pravidelných i některých nepravidelných sloves, blízký budoucí čas. Neměl by často chybovat při používání přivlastňovacích zájmen a při shodě podstatného a přídavného jména podle rodu. 

Témata:

Cestování

Každodenní program

Charakteristika osob

Plány do budoucna

Slovní zásoba:

Cestování, orientace na mapě

Rodina

Každodenní aktivity

Hodiny

Výrazy času

Popis osoby a jejího charakteru

Gramatika:

výraz "il y a"

Předložky

Zvratná slovesa

Tvoření otázek

Shoda u minulého času složeného (passé composé)

Stupňování přídavných jmen

Jednoduchý budoucí čas atd.

 

Gabriela Vojáčková

Lektorka francouzštiny

Přihláška

(Ulice č.p., Město, PSČ)

Co se děje

KDECO někde jinde

KDECO někde jinde

1. 4. 2020

chci víc